OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA AKADEMSKU 2016/2017. GODINU – IZMJENE

1. Preliminarna rang lista kandidata objavljena je dana 07.07.2016. godine u 12,00 sati na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta zdravstvenih studija.
2. Kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri (3) dana od dana objave rezulatata.
Prigovori se zaprimaju u Dekanatu Fakulteta zdravstvenih studija, zaključno sa danom 11.07.2016. godine, najkasnije do 15,00 sati.
3. Konačna lista primljenih kandidata u svim statusima, bit će objavljena u utorak, 12.07.2016. godine, na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta zdravstvenih studija.
4. Upis primljenih kandidata obaviće se od 01. do 22. 09. 2016. godine u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.
5. Ukoliko se u prvom upisnom roku ne primi planirani broj kandidata na pojedine studije, organizirat će se drugi upisni rok.
6. Kandidati koji nisu zadovoljili uslove za upis u prvom upisnom roku, a koji su i dalje zainteresirani za upis na Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu mogu odmah popuniti prijavu za drugi upisni rok ili u terminu prijave za drugi upisni rok, za studije na kojima nije popunjena upisna kvota.
7. Kandidati koji žele preuzeti dokumentaciju mogu to učiniti 11- 15. 07. 2016. godine u vremenu od 12.00 – 14.00 sati.

Napomena:
Dodatne informacije se mogu dobiti na Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, ulica Bolnička br. 25, (u krugu Kliničkog centra Koševo) ili tel. 033/569 802 i 033/569 828.

Dekanesa

Prof. dr. Dijana Avdić