UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Fahira Imamović, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Vaginalne infekcije bakterijske etiologije i njihove posljedice
kod žena reproduktivne dobi“

dana 29. 06. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.