UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Enisa Škandro, BA zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Ishrana i prekomjerna tjelesna masa kao značajan zdravstveni rizik i
strategija prevencije“

u 24. 06. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.