UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Elvira Musić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanja koncentracije ukupnog bilirubina kod dijagnostike jetrenih i žučnih oboljenja na bioanalizatoru A25“

dana 21. 06. 2016. godine u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.