UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Azra Salkić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Mokraćna kiselina i lipidni status kod pacijenata sa dijabetesom tipa2“

dana 21. 06. 2016. godine u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.