UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amra Rotić, BA Laboratorijskih tehnologija, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Određivanje koncentracije C reaktivnog proteina turbidimetrijskom metodom kod djece predškolske dobi u dijagnostici virusnih i bakterijskih infekcija“

dana 21. 06. 2016. godine u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.