UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Bojan Pavlović, diplomirani fizioterapeut, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvalitet života osoba sa obostranom rupturom prednjeg
ukrštenog ligamenta“

dana 21. 06. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.