UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Nadica Bojičić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Ispitivanje posturalnog balansa na balans platforme osoba treće životne dobi“

dana 20. 06. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.