UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Gorica Bojičić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Efekti rehabilitacije pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom“

dana 20. 06. 2016. godine, u 09.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.