UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Krsto Kovačević, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Posturalni skrining djece i mladih u Crnoj Gori“

dana 20. 06. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.