21-22.9.2018. Osijek, Hrvatska

Web stranica konferencije: http://www.fdmz-nursing-2018.com

Upute za sažetke: http://www.fdmz-nursing-2018.com/index.php/hr/prijava-sazetaka/upute-za-pripremu-sazetka