UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Adnela Oćuz, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Učestalost faktora rizika za nastanak dijabetes melitusa kod djece“

dana 22. 06. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.