UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Magbula Grabovica, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Intezitet stresa i njegovi efekti na zdravlje medicinskih sestara/ tehničara koji rade u psihijatrijskim službama“

dana 22. 06. 2016. godine, u 13.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.