UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Seviba Avdić, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Učestalost pojave ventilacijom uzrokovane upale pluća i uticaj na krajnji ishod bolesti pacijenata hospitaliziranih u jedinici internističke
intenzivne terapije“

dana 22. 06. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.