UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Senida Salkić, BA Zdravstvene njege i terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje, stav i praksa žena o provođenju preventivnih pregleda vezanih za reproduktivno zdravlje“

dana 29. 06. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.