UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Marija Vilić, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Kvalitet života osoba s lumbalnim bolnim sindromom na području općine Maglaj“

dana 20. 06. 2016. godine, u 14.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.