UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
 

OBAVJEŠTAVA

da će se u četvrtak 14. 07. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

• Mr.sc. Amela Halilbašić, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Izrada algoritma prevencije Osgood-Schlatter oboljenja redukcijom
vanjskih faktora rizika u sportu“

sa početkom u 10.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.