UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Maida Hamidović, BA fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena funkcionalnih sposobnosti kod pacijenata nakon moždanog
udara u ambulantnim uslovima (CBR)“

dana 02. 06. 2016. godine, u 12.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.