UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amina Potura, BA zdravlja i ekologije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Okolinski rizici u procesima snabdijevanja vodom za piće stanovništva
Kantona Sarajevo“

dana 03. 06. 2016. godine, u 11.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.