UNIVERZITET U SARAJEVU-FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

III ciklus studija/doktorski studij

Datum: 24.05.2023. godine

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidatakinje mr. Almedine Alihodžić

U skladu sa članom 38. Pravila studiranja za treći ciklus studija, prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod naslovom „Znanje, stav i praksa medicinskih sestara-tehničara o zdravstvenoj njezi hronične rane“ kandidatkinje mr. Almedine Alihodžić održat će se  05.06.2023. godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad