UNIVERZITET U SARAJEVU – FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Broj: 04-7-1196/23

Sarajevo, 17.05.2023.godine

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija stavlja na uvid javnosti  radnu verziju doktorske disertacije i izvještaj za ocjenu doktorske disertacije za kandidatkinju mr. Aleksandru Pašić.

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Evaluacija standarda kao pokazatelja kvaliteta rada u medicinsko biohemijskim laboratorijama“

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

  • Predsjednik: Dr.sc. Naris Pojskić, – redovni profeor za oblast „Laboratorijske eksperimentalne tehnologije“, na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

Članovi:

  • Dr.sc. Arzija Pašalić, mentor i član –  Vanredni profesor za oblasti „Okolinsko zdravlje“ i „Upravljanje vodom, hranom i ishranom“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija
  • Dr.sc. Amra Mačak Hadžiometović, član– Vanredni profesor za oblasti „Kineziologija i kineziterapija“ i „Rehabilitacija“ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija

Dr.sc. Vedran Đido, zamjenski član – vanredni profesor za oblast „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i predmet: „Opći zdravstveni predmeti“, Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI PREZENTACIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija (prostorije biblioteke), radnim danima od 18.05.2023. do 16.06.2023. godine u periodu od 08.00 do 16.00 sati.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad