Obavještavaju se studenti I i  II, ciklusa studija, da će se evaluacija nastavnog osoblja za ljetni semestar na eUNSA sistemu aktivirati od 15.05.2023 godine i ostati otvorena do 04.06.2023 godine.

Studenti su dužni ispuniti anketni upitnik za evaluaciju klikom na dugme „Ispuniti anketu“ gdje će se otvoriti spisak pitanja na koje treba odgovoriti.

Podsjećamo, da je anketa anonimnog karaktera bez obzira što student popunjava sa svog ličnog profila. Molimo studente, da se odazovu u što većem broju kako bi se rezultati ankete prikazali što vjerodostojni, u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa.

 

Prof. dr. Amila Jaganjac

Prodekan za kvalitet