UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
 

OBAVJEŠTAVA

da će se u petak 24. 06. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr.sc. Sanra Mehić, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

„Uticaj slobodnih aktivnosti adolescenata na obiteljski kvalitet života“

sa početkom u 12.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.