UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Lejla Akšamija, dipl.med.sestra, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Komparacija kontrole bola kod trus vođene biopsije prostate lokalnom
primjenom anestetičkog gela i periprostatičnog nervnog bloka“

dana 24. 05. 2016. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.