UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

da će se u srijedu 21. 09. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr. Krsto Kovačević, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Zastupljenost mišićno-koštanih poremećaja vazanih za rad kod fizioterapeuta u Crnoj Gori

sa početkom u 13.00 sati

Odbrana će se održati na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinskom fakultetu (učionica br. 8), ulica Patriotske lige br. 30.