Obavještavamo kandidate koji su stekli pravo upisa na I godinu I ciklusa studija da uplatnicu za uplatu ljekarskog pregleda mogu dobiti u prostorijama JUKS Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu.