Prezentacija dostignutih rezultata istraživanja pri izradi doktorske disertacije pod naslovom „Efikasnost kinesio tape tehnike u tretmanu mišićno-koštanih poremećaja“ kandidata mr. Dinke Remića održati će se  21.07.2022. godine (četvrtak), s početkom u 13:00 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad