Prezentacija dostignutih rezultata istraživanja pri izradi doktorske disertacije pod naslovom „Procjena metaboličkog statusa i kardiovaskularnog rizika prema fenotipu ABO krvnih grupa“ kandidata mr. Almedine Hajrović održati će se  21.07.2022. godine (četvrtak), s početkom u 14:00 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

Prof. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučnoistraživački rad