UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Amra Hadžić, BA Zdravlja i ekologije branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Informisanost korisnika plina o mogućnostima trovanja gasovima u Kantonu Sarajevo“

07. 07. 2021. godine, u 16.00 sati u putem online platforme Microsoft Teams.