TERMINI ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AK.2015/16. GODINE

IV; VI i VIII semestar Studij fizikalne terapije

PREDMETIZAVRŠNI ISPITPOPRAVNI ISPITPROSTOR
Fizikalna terapija

30.05.2016.

11.00 h

20.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1
Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

02.06.2016.

13.00 h

21.06.2016.

12.00 h

Učionica br 1
Radiografska morfologija

06.06.2016.

12.00 h

23.06.2016.

10.00 h

Učionica br 3
Terapija pokretom

10.06.2016.

13.00 h

24.06.2016.

11.00 h

Učionica br 1
Bolni sindromi u rehabilitaciji

31.05.2016.

9.00 h

21.06.2016.

13.00 h

Učionica br 1
Rehabilitacija pacijenata sa hemiplegijom i hemiparezom

03.06.2016.

12.00 h

23.06.2016.

13.00 h

Učionica br 1
Okupaciona terapija

09.06.2016.

9.00 h

24.06.2016.

13.00 h

Učionica br 1

Ferijalna praksa

30.05.2016.

             10.00 h

20.06.2016.

10.00 h

Učionica br 1
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

01.06.2016.

9.00 h

Po grupama

21.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

Zdravstvena ekonomika

03.06.2016.

14.00 h

Po grupama

22.06.2016.

10.00h

Hirurški amfiteatar

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

06.06.2016.

9.00h

23.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

Priprema i izrada stručnog rada