Tekst Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2022/2023. godinu možete pronaći putem slijedećeg linka

Konkurs za upis na UNSA 2022_2023

Vrednovanje-uspjeha-IB-Diploma-progama UNSA

plan upisa za-I-ciklus-i-integrirani-studij-2022-2023

plan-upisa-za-II-ciklus-studija-2022-2023

Apliciranje se vrši putem aplikacije dostupne na adresi:

Upisi UNSA

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba