TERMINI ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AK.2015/16. GODINE

IV; VI i VIII semestar Studij laboratorijske tehnologije

PREDMETIZAVRŠNI ISPITPROSTORPOPRAVNI ISPITPROSTOR
Kliničko laboratorijska dijagnostika

30.05.2016.

15.00 h

Učionica br 1

20.06.2016.

15.00 h

Učionica br 3
Metode u mikrobiologiji

01.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

14.00 h

Učionica br 3
Morfologija u dijagnostici

03.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1

22.06.2016.

14.00 h

Učionica br 3
Biohemija

07.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

23.06.2016.

13.00 h

Hirurški amfiteatar
Laboratorijske tehnologije u imunologiji

10.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

24.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar
Laboratorijske tehnologije u hematologiji

31.05.2016.

13.00 h

Učionica br 1

20.06.2016.

13.00 h

Učionica br 3
Osnove tehnologije molekularne biologije

01.06.2016.

8.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

8.00 h

Učionica br 3
Izborni predmet

06.06.2016.

12.00 h

Učionica br 1

22.06.2016.

12.00 h

Učionica br 3
Klinički kurs III

08.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1

23.06.2016.

13.00 h

Učionica br 3
Laboratorijske tehnologije u imunologiji

10.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

24.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar
Aplikativne metode u kultivaciji humanih stanica

30.05.2016.

8.00h

Učionica br 1

20.06. 2016.

8.00 h

Učionica br 3
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

01.06.2016.

9.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

21.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

Zdravstvena ekonomika

03.06.2016.

14.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

22.06.2016.

10.00h

Hirurški amfiteatar

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

06.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

23.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

Izrada stručnog rada iz laboratorijske tehnologije