UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Azra Džaltur, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Parametri bijele krvne loze kod pušača“

dana 10. 06. 2022. godine, u 15.30 sati putem online platforme Microsoft Teams.