Obavještavamo studente I ciklusa studija koji su upisani u VIII semestar i koji imaju položene i upisane u indeks sve ispite do VIII semestra da predaju indekse u svrhu sravnjivanja dosijea studenata. Indekse je obavezno dostaviti putem predstavnika studijskih programa.

Instrukcije za studente

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu