TERMINI ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AK.2015/16. GODINE

IV;VI i VIII semestar Studij radiološke tehnologije

PREDMETIZAVRŠNI ISPITPOPRAVNI ISPITPROSTOR
Radiogragfska morfologija

30.05.2016.

10.00 h

20.06.2016.

10.00 h

Učionica br 3

Tehinike snimanja I

02.06.2016.

9.00 h

22.06.2016.

9.00 h

Klinika za radiologiju

Konvencionalne radiološke metode

07.06.2016.

11.00 h

23.06.2016.

11.00 h

Klinika za radiologiju

Tehnike ultrazvuka (UZ)

10.06.2016.

9.00 h

24.06.2016.

9.00 h

Klinika za radiologiju

Propisivanja, planiranje i provođenje radioterapije

30.05.2016.

10.00 h

20.06.2016.

10.00 h

Klinika za radiologiju

Zaštita od zračenja u radioterapiji

01.06.2016.

10.00 h

21.06.2016.

10.00 h

Klinika za radiologiju
Magnetna rezonansa –MRI

03.06.2016.

15.00 h

22.06.2016.

15.00 h

Učionica br. 1
Primjena informatike u radiodijagnostici

06.06.2016.

10.00 h

23.06.2016.

10.00 h

Klinika za radiologiju
Primjena informatike u radioterapiji

08.06.2016.

9.00 h

24.06.2016.

9.00 h

Klinika za radiologiju
Stručna praksa

09.06.2016.

9.00 h

27.06.2016.

9.00 h

Klinika za onkologiju

Tehnika denzitometrije

10.06.2016.

13.00 h

27.06.2016.

14.00 h

Učionica br 3
Digitalna subtrakciona angiografija – DSA

30.05.2016.

12.00h

22.06.2016.

12.00 h

Klinika za radiologiju
Radiofarmakologija i priprema radiofarmaka

31.05.2016.

9.00 h

23.06.2016.

10.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Radiokemija i izvođenje- RIA

02.06.2016.

10.00 h

23.06.2016.

12.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Terapija sa radionukleidima

03.06.2016.

10.00 h

24.06.2016.

12.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Primjena informatike u radioizotopskim tehnologijama

06.06.2016.

10.00 h

24.06.2016.

9.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Dozimetrija u radioizotopskim tehnologijama

07.06.2016.

10.00 h

25.06.2016.

10.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Kontrola kvaliteta rada u radioizotopskim tehnologijama

08.06.2016.

10.00 h

25.06.2016.

12.00 h

Klinika za nuklearnu medicinu
Zadesna stanja u radiodijagnostici

09.06.2016.

12.00 h

30.06.2016.

13.00 h

Učionica br 3

Kontrola kvaliteta rada u radiodijagnostici

10.06.2016.

11.00 h

29.06.2016.

9.00h

Klinika za radiologiju