UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Dženana Purković, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Hematološki status osoba s bubrežnom insuficijencijom“

dana 03. 03. 2022. godine, u 15.15 sati putem online platforme Microsoft Teams.