TERMINI ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AK.2015/16. GODINE

IV; VI i VIII semestar Studij zdravlje i ekologija

PREDMETIZAVRŠNI ISPITPROSTORPOPRAVNI ISPITPROSTOR
Upravljanje pitkom i rekreacionim vodama

31.05.2016.

11.00 h

Učionica br 1

         20.06.2016.

12.00 h

Učionica br 1
Upravljanje otpadnim materijama

03.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1
Biohemija

07.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

23.06.2016.

13.00 h

Hirurški amfiteatar
Fizičke i hemijske nokse u životnoj sredini

10.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1

24.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1
Higijena radne sredine sa fiziologijom i patologijom   rada

30.05.2016.

12.00 h

Učionica br 1

20.06.2016.

12.00 h

Učionica br 3
Sanitarna inspekcija i upravni postupak

01.06.2016.

12.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

12.00 h

Učionica br 3
Higijensko protivepidemijski rad u izmjenjenim uslovima

03.06.2016.

11.00h

Učionica br 1

22.06.2016.

11.00 h

Učionica br 1

Modeliranje ekoloških rizika i ekološko inžinjerstvo

07.06.2016.

11.00 h

Učionica br 1

23.06.2016.

11.00 h

Učionica br 3
Praktična nastava iz upravljanja hranom i ishranom

10.06.2016.

10.00 h

Učionica br 1

23.06.2016.

10.00 h

Učionica br 1

Praktična nastava iz sanitarne inspekcije

30.05.2016.

16.30 h

Hirurški amfiteatar

20.06.2016.

16.30 h

Hirurški amfiteatar
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

01.06.2016.

9.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

21.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

Zdravstvena ekonomika

03.06.2016.

14.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

22.06.2016.

10.00h

Hirurški amfiteatar

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

06.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

23.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

Priprema i izrada stručnog rada iz okolinskog zdravlja i humane ekologije