TERMINI ZAVRŠNIH I POPRAVNIH ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AK.2015/16. GODINE

IV; VI i VIII semestar Studij zdravstvena njega i terapija

PREDMETIZAVRŠNI ISPIT POPRAVNI ISPITPROSTOR

Proces zdravstvene njege

31.05.2016.

12.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

13.00 h

Učionica br 1
Zdravstvena njega internističkih bolesnika

02.06.2016.

11.00 h

Učionica br 1

22.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1
Dijagnostičko-terapijske tehnike

07.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1

23.06.2016.

14.00 h

Učionica br 1
Farmakologija u zdravstvenoj njezi

09.06.2016.

11.00 h

Učionica br 1

24.06.2016.

11.00 h

Učionica br 3
Zdravstvena njega u hirurgiji

30.05.2016.

12.00 h

Učionica br 3

20.06.2016.

15.00 h

Učionica br 1
Zdravstvena njega starih

02.06.2016.

9.00 h

Učionica br 1

21.06.2016.

11.00 h

Učionica br 3
Bol, palijativna i terminalna njega

06.06.2016.

15.00 h

Učionica br 1

23.06.2016.

15.00 h

Učionica br 3
PZZ u zajednici

09.06.2016.

13.00 h

Učionica br 1

24.06.2016.

9.00 h

Učionica br 3

Praktičan rad II

31.05.2016.

10.00 h

Učionica br 3

24.06.2016.

12.00 h

Učionica br 3
Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

01.06.2016.

9.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

21.06.2016.

10.00 h

Hirurški amfiteatar

Zdravstvena ekonomika

03.06.2016.

14.00 h

Po grupama

Hirurški amfiteatar

22.06.2016.

10.00h

Hirurški amfiteatar

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

06.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

23.06.2016.

9.00h

Hirurški amfiteatar

Priprema i izrada stručnog rada