UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTAVA

Nedim Karadža, BA Fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Status kičmenog stuba u sagitalnoj ravni odbojkašica“

dana 21. 02. 2022. godine, u 15.00 sati na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija, Stjepana Tomića 1.