UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
 
 

OBAVJEŠTAVA

da će se u ponedeljak 23. 05. 2016. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održati odbrana Doktorske disertacije:

Mr.sc. Samir Bojičić, branit će Doktorsku disertaciju pod naslovom:

Djelovanje konzervativnih terapijskih procedura na artrozu koljena osoba
treće životne dobi“

sa početkom u 10.00 sati

Doktorska disertacija će biti dostupna javnosti u roku predviđenim za objavu odbrane doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.