UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Belma Hasković, BA fizikalne terapije, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Procjena kvaliteta života pacijenata sa osteoartritisom koljenog zgloba“

dana 02. 02. 2022. godine, u 13.00 sati putem online platforme Microsoft Teams.