UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTAVA

Amila Đulić, BA Zdravlja i ekologije branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Značaj proizvodnih tehnologija u proizvodnji i preradi mlijeka za dobijanje okolišnih dozvola“

u 17. 01. 2022. godine, u 15.00 sati u putem online platforme Microsoft Teams.