UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

OBAVJEŠTAVA

Dino Žutić, branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Negativni efekti i štetne posljedice nargile na zdravlje mladih“

dana 13. 01. 2022. godine, u 10.00 sati putem online platforme Microsoft Teams.