Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija organizuje edukaciju iz Mulligan koncepta manualne terapije, moduli „A“ i „B“ koji će biti održani:

Modul „A“: 23. – 24.03.2022. godine od 09:30 do 16:30 sati

Modul „B“: 25. – 26.03.2022. godine od 09:30 do 16:30 sati

Edukaciju će voditi Josef M. Andersen, Master of Musculoskeletal & Sports Physiotherapy, Mulligan Concept Teachers Association

Sve informacije možete dobiti u Pozivu za edukaciju.

 

Poziv za edukaciju Mulligan koncept manualne terapije – Korigovani datumi edukacije

Prijavni list – Mulligan koncept manualne terapije