Obavještavamo sve zainteresirane zdravstvene profesionalce svih profila i ostale da će kontinuirana edukacija studijskog programa Zdravstvena njega na temu Zdravstvena zaštita u katastrofama. Usvajanje praktičnih vještina i tehnika u urgentnim stanjima” umjesto planiranog 04.12.2021. godine biti održana 11.12.2021. na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu zdravstvenih studija.