Obavještavamo studente I semestra I ciklusa studija da će I parcijalni ispitni rok iz predmeta Biofizika biti održan u utorak, 23.11.2021. godine prema rasporedu grupa studenata u prilogu.

Raspored grupa studenata za polaganje I parcijalnog ispita iz predmeta Biofizika

Napomena: Studenti koji nisu na spisku za polaganje I parcijalnog ispitnog roka iz predmeta Biofizika mogu pristupiti ispitu 23.11.2021. godine u učionicu br. 5 u 12:00 sati.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za nastavu