Svake godine posebna pažnja posvećuje se obilježavanju 7. aprila- Svjetskog dana zdravlja, čime se na globalnom nivou želi ukazati na važnost određenog zdravstvenog problema.

Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetne oblasti koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije.

Svjetski dan zdravlja ove godine obilježava se u znaku prevencije i borbe protiv dijabetesa.

Shodno tome u organizaciji Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, upriličena su stručna predavanje na temu Diabetes mellitus, koji je u fokusu Svjetske zdravstvene organizacije za 2016. godinu.

Učešće u stručnim predavanjima uzeli su nastavnici našeg Fakulteta i to: Doc. dr. Jasmina Mahmutović na temu “Zdravstvena njega oboljelih od dijabetesa melitusa (šećerna bolest)“, Doc.dr. Arzija Pašalić na temu „Ishrana kod šećerne bolesti“, te Doc.dr. Bakir Karana na temu „Diabetes mellitus i terapijsko vježbanje“.

Studenti Fakulteta zdravstvenih studija (Studij fizikalna terapija, Studij Zdravlje i ekologija i Studij zdravstvena njega i terapija) dali su svoj doprinos izradom promotivnih materijala, koje su podijelili članovima Udruženja i građanstvu.

{gallery}/novosti/7apr/{/gallery}