UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

VAŽI ZA  STUDIJ – DOBOLONJA

O B A V J E Š T E NJ E

 

 ISPIT IZ PREDMETA: Medicinska biohmija

SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU, ODRŽAĆE SE:

 

II TERMIN: 14.10.2021. u 15.00 sati

 

ISPIT ĆE SE OBAVITI NA FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Stjepana Tomića br.1, Sarajevo