Studijski program Fizioterapija – Konačna rang lista – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Studijski program Fizioterapija – Konačna rang lista – Vanredni studij

Studijski program Laboratorijske tehnologije – Konačna rang lista – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Studijski program Laboratorijske tehnologije – Konačna rang lista – Vanredni studij

Studijski program Radiološke tehnologije – Konačna rang lista – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Studijski program Radiološke tehnologije – Konačna rang lista – Vanredni studij

Studijski program Sanitarno inžinjerstvo – Konačna rang lista – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Studijski program Sanitarno inžinjerstvo – Konačna rang lista – Vanredni studij

Studijski program Zdravstvena njega – Konačna rang lista – Redovni i redovni samofinansirajući studij

Studijski program Zdravstvena njega – Konačna rang lista – Vanredni studij