Javna odbrana projekta  doktorske disertacije pod naslovom “Procjena rizika u procesu upravaljanja medicinskim otpadom u stomatološkim ordinacijama” kandidata mr. Eme Pindžo održaće se 11.10.2021. godine (ponedjeljak) u 14.00 sati  u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu poštivajući aktuelne epidemiološke mjere zaštite.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za naučno-istraživački rad